Bollé TRACKER Smoke protective glasses

Brand

BOLLE
Availability:

Out of stock


Manufacturer: Bollé
Optical class: 1
Hardness factor: B
Thermal protection: T
100% UV protection
Color of the lenses: smoked
Certificate: EN166-F, 3-1.2, 1B, T
Weight: 50 g

£24.95 inc. VAT

Out of stock

Compare

    Bollé TRACKER Smoke protective
glasses

The
eye protection meets the requirements of the 89/686/CEE European Directive
regarding the personal protection equipment and is made according to the
requirements of the EN 166:2001 norm. The Bollé Safety has become a synonym of quality and
is regarded with international recognition of its sports and protective
glasses. The glasses were described with the B hardness factor and the T thermal
protection factor and the surface of its protective lenses was covered with an
agent preventing them from fogging and a special surface securing the lenses
from scratches.

 Anti-fog –  the anti-fog layer allows to operate in
optimal conditions by removing the effects of condensation which is present
whenever the temperature differences are high or during the wear of non-vented
frames.

 Anti-scratch –  improves the lenses’ durability and
reduced the number of scratches. It extends the lifespan and improves the
comfort or the user preventing it from scratching which can negatively influence
the vision.

 The highest comfort of use
is ensured by the ergonomic frames which have a modern construction and the elastic safety band which is included
in the set and which allows to secure the glasses on the head and, therefore,
convert it to a kind of small goggles. The soft case which is included with the
set can also serve as a cloth for cleaning the glasses.

   The set
includes:

– the glasses,
– a safety cord,
– a soft case,

UWAGA!

Powyższy produkt jest wyrobem najwyższej
jakości i
przechodził testy wytrzymałościowe odpowiednie dla swojej klasy
odporności.
Producent gwarantuje odporność na uderzenia ciał stałych w
zakresie klasy
odporności, lub uzyskanych certyfikatów. Mimo to, w razie  niedostatecznego dopasowania towaru,
stosowanie tej
ochrony nie wyklucza powstania uszkodzeń ciała, na przykład
poprzez wpadnięcie
kulki pod szybkę ochronną w wyniku rykoszetu. Dlatego przed
użyciem, zaleca się
dopasowanie ochrony oczu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Właściwości
ochronne produktu mogą także ulec zmianie na skutek
niewłaściwego użytkowania
oraz konserwacji powyższego produktu, np. poprzez czyszczenie
szybek
nieodpowiednimi preparatami. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za
wszelkie uszkodzenia ciała wynikające z niewłaściwego
dopasowania i użytkowania
powyższego produktu.

SKU: BOL-41-004333-00 Category: