SWAT BOLLÉ glasses -tinted, black frames

SWAT BOLLÉ glasses -tinted, black frames

Availability:

Out of stock


£64.95 inc. VAT

Out of stock

Email when stock available

    SWAT BOLLÉ glasses –tinted

The eye protection meets the requirements set by the European 89/686/CEE norm which regards the individual means of protection and it is manufactured according to the EN 166Ł2001 norm.  The “T” symbol is which is placed on the lens means that the glasses can be used in the conditions when parts are propelled with high speed in the highest temperatures. The Bolle Safety has become a synonym of quality and it is recognized across the globe for its sports and safety goggles. The glasses withstand a steel ball’s impact which travels with the velocity of about 45 m/s ( 150 feet/s [148,5 FPS]).

The STANAG 2920 and the EN172 certificate make that the ballistic glasses provide maximum safety in every case.

Anti-fog –  the anti-fog layer allows to operate in optimal conditions by removing the effects of condensation which is present whenever the temperature differences are high or during the wear of non-vented frames.

Anti-scratch –  improves the lenses’ durability and reduced the number of scratches. It extends the lifespan and improves the comfort or the user preventing it from scratching which can negatively influence the vision.

The anti-skid TIPGRIP – the anti-skid TIPGRIP technology ensures better fitting thanks to its construction of double fabric and an innovative shape by increasing the comfort.

    The set includes:

the glasses,
– a soft case,
– a user’s manual,

UWAGA!

Powyższy produkt jest wyrobem najwyższej jakości i przechodził testy wytrzymałościowe odpowiednie dla swojej klasy odporności. Producent gwarantuje odporność na uderzenia ciał stałych w zakresie klasy odporności, lub uzyskanych certyfikatów. Mimo to, w razie  niedostatecznego dopasowania towaru, stosowanie tej ochrony nie wyklucza powstania uszkodzeń ciała, na przykład poprzez wpadnięcie kulki pod szybkę ochronną w wyniku rykoszetu. Dlatego przed użyciem, zaleca się dopasowanie ochrony oczu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Właściwości ochronne produktu mogą także ulec zmianie na skutek niewłaściwego użytkowania oraz konserwacji powyższego produktu, np. poprzez czyszczenie szybek nieodpowiednimi preparatami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ciała wynikające z niewłaściwego dopasowania i użytkowania powyższego produktu.

SKU: BOL-41-004017-00 Category: