Wiley X® Nerve goggles – black

Wiley X® Nerve goggles – black

Availability:

Out of stock


£133.95 inc. VAT

Out of stock

Email when stock available

    Wiley X® Nerve goggles

Perfect goggles of the well-known American Wiley X® company. This company is one of the leading eye protection suppliers for the Armed Forces of the United States of America, for sportsmen, for people spending their time actively on fresh air. The recipients of the company’s product are inter alia the U.S. Rangers and the U.S. Navy SEALs.

The Wiley X® has got the ISO 9001:2008 certificate of the American National Quality Assurance – NQA ). Both, the goggles’ holders and lenses protect our eyes from injuries that can be caused by object moving with high speed. They meet the ANSIZ87.1 safety norms which guarantee high impact protection and meet the ANSIZ80.3 optical standard which guarantees a clear and distortion free image. The goggles also meet the military MIL-V-43511C ballistic norm. The goggles withstand the impact of a 6,4mm metal ball moving with the velocity of 150FPS.

The lens is made of 8 layers of polycarbonate ( 2,5mm thick in total ) made in the SELENITE™  technology. Thanks to the symmetric TOP DOWN™ ventilation system and the FOIL™ coating the goggles are less susceptible for fogging and scratching. They protect in 100% from the UVA/UVB radiation. The holders, thanks to their narrow profile, and fully compatible with the NVG goggles. They guarantee a undisturbed image without the tunnel effect. They are also resistant to high temperatures.

The TRI-GLIDE™  allows for a quick adjustment of the goggles without problems.

You can put the correction glasses inserts in the goggles.

     The set includes:

– the goggles,
– a clear lens,
– a shaded lens,
– a microfiber cloth,
– a user’s manual,

UWAGA!

Powyższy produkt jest wyrobem najwyższej jakości i przechodził testy wytrzymałościowe odpowiednie dla swojej klasy odporności. Producent gwarantuje odporność na uderzenia ciał stałych w zakresie klasy odporności, lub uzyskanych certyfikatów. Mimo to, w razie  niedostatecznego dopasowania towaru, stosowanie tej ochrony nie wyklucza powstania uszkodzeń ciała, na przykład poprzez wpadnięcie kulki pod szybkę ochronną w wyniku rykoszetu. Dlatego przed użyciem, zaleca się dopasowanie ochrony oczu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Właściwości ochronne produktu mogą także ulec zmianie na skutek niewłaściwego użytkowania oraz konserwacji powyższego produktu, np. poprzez czyszczenie szybek nieodpowiednimi preparatami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ciała wynikające z niewłaściwego dopasowania i użytkowania powyższego produktu.

SKU: WIL-41-002801-00 Category: